ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 190

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รับสมัครนักศึกษาหลังสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 190 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มกราคม 2565  สมัครออนไลน์ได้ทางลิงค์นี้ >>> https://forms.gle/WBvHoCCcmb4EcADt6